Skip to main content
In het kort

Kort en bondig

In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Resultaten programma’s en strategieën

Noodhulp en Weerbaarheid

7.597

Huishoudens bereikt met noodhulp

Onderwijs

30.973

Kinderen op school

Duurzaam Water

280.095

Mensen bereikt met Duurzaam Water

Sponsoring

29.509

Sponsorkinderen

Werk en Opleiding

15.568

Mensen met werk

Bewustwording

8.214

Mensen bereikt met online events

Inclusieve Agribusiness

19.943

(Boeren)onder­nemers getraind

Normen en ratio’s

Doelbestedingsratio (besteding aan doelstellingen t.o.v. de totale inkomsten)

Doelbestedingsratio (besteding aan doelstellingen t.o.v. de totale bestedingen)

Kosten werving baten t.o.v. geworven baten

Woord en Daad norm beheer en administratie (max. 3,1%)

Woord en Daad overheadnorm (max. 7,5%)

Woord en Daad norm Return on Investment subsidieaanvragen (min. 20)

Draagvlak in Nederland

65.092

Aantal particuliere donateurs

435

Betrokken scholen

70,07

Aantal FTE’s op 31-12-2021

12.000

Jongeren met een
abonnement op Grenzeloos

7.450

Vrijwilligers

1.698

Betrokken
ondernemers

13

Actieve medewerkers flexibele schil

23.491

Sponsors van
sponsorkinderen

Bestedingen en inkomsten

Alle bedragen die hieronder zijn vermeld, vormen gezamenlijk het totaalbedrag van:

Inkomsten

€ 36.040.845

Particulieren | € 14.302.257

44%

Bedrijven | € 4.013.818

10%

Subsidies | € 9.265.351

26%

Andere organisaties zonder winststreven | € 936.289

6%

Kerken en scholen | € 2.228.451

6%

Vermogensfondsen | € 1.800.896

5%

Eigen bijdragen van consortiumpartners | € 1.009.592

3%

Leveranciersrol en brutowinst verkopen artikelen | € 2.484.191

7%
Bestedingen*

€ 37.296.386

Structurele programma’s | € 30.841.732

75%

Noodhulp | € 1.599.214

7%

Lobby | € 586.644

2%

Bewustwording | € 673.978

3%

Kennismanagement | € 253.110

1%

Project Quality Assurance | € 117.354

1%

Wervingskosten baten | € 1.835.354

10%

Kosten Beheer en Administratie | € 748.780

6%

Kosten leveranciersrol/verkoop goederen/financiele baten en lasten | € 640.220

4%

Bemiddelde participaties Fair Factory Development Fund | € 0

0%

* Exclusief saldo financiële baten en lasten.