Skip to main content
Dit doen wij:

Onderwijs en Sponsoring

Dichtbij kinderen


Wereldwijd zagen we in 2022 dat veel jonge gezinnen meer moeite hadden om hun kinderen naar school te laten gaan. Maar gelukkig zagen we ook nog steeds honderden gemotiveerde leraren die ook thuis de kinderen probeerden te bereiken en partners die gezinnen opzochten. Ondanks dat veel landen in 2022 in kritieke situaties zaten, bleef er aandacht voor de kwaliteit van onderwijs. Juist in tijden van crises willen we blijven investeren in de jonge generatie die nodig is om een land op te bouwen en te versterken. In totaal ontvingen 30.973 kinderen onderwijs en 48.471 leraren ontvingen onderwijstraining.
Daarnaast nam het aantal interventies toe op het gebied van kinderuitbuiting. In veel landen waar Woord en Daad werkt worden kinderen uitgebuit. Ze moeten (onbetaald) werk verrichten of worden tegen betaling door hun ouders naar een onbekend gezin gestuurd om daar te gaan werken. Deze kinderen worden veelal niet gezien.
Collega Marike Spruyt vertelt er alles over in deze podcast:

Resultaten Onderwijs

2.854

Leerlingen kleuteronderwijs

1.061

Leerlingen vervolgonderwijs

18.246

Leerlingen basisonderwijs

48.471

Leraren getraind

8.812

Leerlingen voortgezetonderwijs

27.419

Preventieve hulp aan kinderen om uitbuiting van kinderen te voorkomen