Skip to main content
Dit doen wij:

Onze strategieën:
Bewustwording,
Beleidsbeïnvloeding,
Noodhulp en Weerbaarheid

Bewustwording

2022 stond voor het team Bewustwording bij Woord en Daad in het teken van: ‘Binnenstebuiten: een frisse kijk op spullen’. Een jaar lang waren er mooie activiteiten waarin we met de achterban nadachten over onze relatie met spullen, omdat deze een grote, negatieve impact kunnen hebben op mens en milieu. Met als doel: een bewuste levensstijl ten aanzien van onze medemens en de aarde. Als christen willen we als rentmeesters omgaan met de aarde. In Nederland en wereldwijd. In de landen waar Woord en Daad werkt hebben mensen vaak een veel directere afhankelijkheid van de aarde. Goede zorg voor de aarde is dan van levensbelang, zeker nu klimaatverandering een steeds grotere impact krijgt.

Resultaten Bewustwording

8.214

Mensen bereikt met online events

2.552

Jongeren bereikt

5.250

Kinderen bereikt

2.544

Volwassenen bereikt

Beleidsbeïnvloeding

Om langdurige verandering te realiseren werkt Woord en Daad ook aan beleidsbeïnvloeding in Nederland en de EU. Zij hebben tenslotte de belangrijke taak om beleid te voeren dat het welzijn van de mensen bevordert, in Nederland en daarbuiten. Ook is het van belang dat overheden een beleid voeren dat coherent is. Beleidsbeïnvloeding geven we vorm samen met vele samenwerkingspartners.

 

Uitgelicht | Zuidelijk leiderschap in partnerschap Benkadi

Beleidsbeïnvloeding speelt niet alleen in Nederland en Brussel, maar ook in landen waar Woord en Daad actief is, een grote rol in de partnerschappen. Samenwerken en verbinding met de overheid is van groot belang om een duurzame verandering teweeg te brengen. Eén van de grootste partnerschappen die gebouwd zijn op beleidsbeïnvloeding in het Zuiden is ‘Benkadi’, een partnerschap gesteund door het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vanuit het subsidieprogramma ‘Power of Voices’. Aan het woord is Sylvestre Tiemtoré, regionaal directeur van het Benkadi-project, wat geheel door het Zuidelijke consortium wordt geleid: ‘Benkadi is voor ons niet slechts een project. Het is meer dan dat: een droom, zo zou ik het willen noemen. Het doel is om lokale gemeenschappen in Benin, Burkina Faso, Ivoorkust en Mali weerbaar te maken tegen effecten van klimaatverandering.’

Noodhulp en Weerbaarheid

Het verlenen van directe nood was ook in 2022 nodig. Bijvoorbeeld in Oekraïne, maar ook op andere plekken waar Woord en Daad werkt. Tegelijkertijd past het bij ons DNA en dat van onze partners om te kijken naar een aanpak voor de langere termijn: het weerbaar maken van doelgroepen tegen (natuur)geweld. In 2022 nam de fragiliteit in veel gebieden waar Woord en Daad werkt toe. Bijvoorbeeld door droogte in het westen en oosten van Afrika. Maar ook hyperinflatie en geweld zorgden voor toenemende kwetsbaarheid van gezinnen. Alleen het bieden van noodhulp is in deze gebieden vaak niet de oplossing. Voedseldistributie is niet het antwoord, omdat de droogte en de onvoorspelbaarheid van het weer een trend is die we al een aantal jaren zien. Daarom werken we aan weerbaarheid tegen deze blijvende gevolgen van klimaatverandering, door te zoeken naar andere gewassen en inzet van aangepaste landbouwmethoden.

Resultaten Noodhulp en Weerbaarheid

1.500

Huishoudens die met hulp hun (economische) leven weer opbouwen

6.097

Huishoudens geholpen met eerste noodhulp na een ramp