Skip to main content
Dit zijn wij:

Verantwoorden, leren en innoveren

Onderzoek, leren en innoveren vormde in 2022 steeds vaker een onderdeel van een partnerschap.

Leren van onze projecten was door evaluaties altijd al een belangrijk onderdeel van ons werk. Maar nu we ons steeds meer met brede partnerschappen richten op systeemverandering, is er ook vooraf uitgebreider onderzoek nodig naar de grondoorzaken van armoede en de verschillende actoren die bepalend zijn voor het systeem. Denk bijvoorbeeld aan de problematiek rondom kinderuitbuiting: daar zijn meestal heel weinig officiële cijfers van bekend. Goed onderzoek is dan dus vereist om de problematiek in kaart te brengen. Gelukkig hebben we daar inmiddels goede instrumenten voor in handen, waarmee we ook specifiek onderzoek doen naar de thema’s die voor Woord en Daad centraal staan in deze beleidsperiode: Waardengedreven systeemverandering, het bereiken van de onbereikten en klimaatweerbaarheid van de armen. Meer informatie over de voortgang van de beleidsthema’s leest u in dit online rapport: <LINK>